Inspiration

Är ni i en situation där ni vill få ”bollen i rullning”, ni kanske inte riktigt kan sätta fingret på vad som bör göras eller hur det ska utföras. Ja, i ett sådant läge är det klokt att kontakta oss, ju tidigare vi kommer in i bilden desto lättare är det att påverka för förändring, vi ser ju er situation med nya ögon vilket är positivt, och I de flesta sammanhang så löser vi situationen med er fastighetsskötare och/eller vaktmästare. Se vidare information om installation.

I större komplex kan även arkitekter och antikvarie vara inblandade i processen. Ni är välkomna att höra av er så jobbar vi fram en lösning på även ert projekt.

I en liveproduktion så gäller det att allting fungerar både tekniskt men också planerna för genomförandet och all säkerhet. Skillnader i lokalernas utförande måste tas med i beräkningarna och detta görs i nära samarbete med hus-tekniker. Dra nytta av vår kompetens och ring oss, låt oss vara med i er produktion, stor som liten.