Övriga behörigheter

Utbildad och behörig tekniker för att installera hörslingor i enlighet med (IEC 60118-6:1984).

Behörighet att köra personbil med tungt släp (BE), lastbil med släp (C1E), långtradare (CE), truck (MA-system utbildad) samt godkänd YKB.

Godkänd utbildning i byggnadsställning. (AFS 2013:4)